Ozonowanie najbezpieczniejszą formą dezynfekcji

Dezynfekcja pomieszczeń z wykorzystaniem OZONU (O3) ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, w przetwórstwie spożywczym oraz gospodarstwie domowym:

  • ozonowanie magazynów i hal
  • ozonowanie chłodni
  • ozonowanie komór i przechowalni owoców
  • ozonowanie gotowych produktów : owoców i warzyw
  • ozonowanie mięsa, wędlin, jaj
  • ozonowanie pojazdów i środków transportu.

Ozonem można dezynfekować także biura, lokale mieszkalne, placówki medyczne i wszelkie inne miejsca gdzie klasyczna dezynfekcja z zastosowaniem preparatów chemicznych mogłaby powodować niepożądane pozostałości, wywoływać uczulenia u osób wrażliwych, niszczyć struktury, odbarwiać itp…

Decydującym czynnikiem wpływającym na wartość usługi jest przede wszystkim:

  • rodzaj występującego problemu (co było przyczyną skażenia)
  • powierzchnia obiektu (kubatura) wykazana w m3

Musimy pamiętać że nie ma dwóch takich samych obiektów i tych samych problemów.
Czasem zapach pochodzenia organicznego o lekkim natężeniu może okazać się trudniejszy do usunięcia niż ten który w innym obiekcie wydawał się o wiele silniejszy.
Decydujący wpływ ma tu rodzaj elementów wyposażenia (typ mebli, materiałów z jakich są wykonane podłogi, ściany itp..)